ID Product Validation 1 year 2 years
95 Thawte SSL Web Server Certificate ov $67.95 $117.95
96 Thawte SSL Web Server with EV ev $142.95 $249.95
97 Thawte SSL 123 dv $30.95 $53.95
155 Thawte SSL WebServer Wildcard ov $198.95 $347.95
190 Thawte SSL 123 Wildcard dv $286.5 $487